• «فرهنگ سه زبانه ماکان» نوشته محمد بقایی(ماکان)

    «فرهنگ سه زبانه ماکان» نوشته محمد بقایی(ماکان)

    پایگاه خبری نمانامه: محمد بقایی(ماکان) نویسنده، مترجم و پژوهشگر با این توضیح که کتاب “فرهنگ سه زبانه ماکان” به فارسی، انگلیسی و عربی را در انتشارات اقبال در دست چاپ و نشر دارد به هنرآنلاین گفت: این فرهنگ دارای حدود ۵۰ هزار مدخل است و معادلات فارسی، انگلیسی و عربی روبه‌روی هم زیرعنوان یک مدخل