• تولید تخمک از سلول‌های بنیادی

    تولید تخمک از سلول‌های بنیادی

    پایگاه خبری نمانامه: عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان با اشاره به امکان تولید تخمک از سلول‌های بنیادی، بر ضرورت استفاده از این سلول‌ها در درمان پیشرفته ناباروری تاکید کرد و گفت: در پژوهشگاه رویان توانستیم سلول‌های بنیادی را از تخمدان موش و تخمدان انسانی جدا کنیم.فرشته اسفندیاری امروز در سمپوزیوم حفظ باروری به دلایل غیرپزشکی