• شعر جلاد| ایمانا

    شعر جلاد| ایمانا

    شب های بی حضورت همان خشم ِخداوندی ست… که کتاب های مقدّس خبرش را داده اند.     جلاّدِ وجودم!! بگو زمان تطهیرم کِی فرا می رسد تا از بی تویی هایم…. به خُنَکای بهشت بازوانت دعوتم کنی ؟   ▫ من خسته از جهنّمم! ـــــــــــــــــــــــــــــ از دفتر “#شاهپری ” شاعر: فرزانه شوندی (ایمانا)

  • نگاهی به کاندیداهای انیمیشن اسکار ؛ فرزانه شوندی

    نگاهی به کاندیداهای انیمیشن اسکار ؛ فرزانه شوندی

    کوکو عشق به خانواده در بهشتی غیرحقیقی اشاره ؛ پایگاه خبری نمانامه: نودمین مراسم اسکار برگزار شد. انیمیشن سینمایی… و انیمیشن کوتاه… به عنوان بهترین فیلم های این مراسم برگزیده شدند. سلسله مطالب حاضر به بررسی نهایی ترین کاندیداهای اسکار سینمایی و کوتاه می پردازد. “کوکو” آخرین انیمیشن کمپانی پیکسار است که توسط استودیوی سینمایی