• درگذشت شادروان فرخ زاد باوند

    درگذشت شادروان فرخ زاد باوند

      از شمار خرد هزاران بیش                        پایگاه خبری نمانامه: با کمال تاسف و تالم در گذشت بانوی هنرمند شادروان فرخ زاد باوند، آرشیتکت، نقاش و هنرمند ارزنده خواهر استاد دانشمند و اندیشمند دکتر هرمیداس باوند مفسر وفعال مدنی ،همسر امیرحسین معظمی گودرزی، را به اطلاع کلیه وطن دوستان و همراهان چهره های ملی و