• فخری خوروش بخاطر بازیگری از خانواده طرد شد!

    فخری خوروش بخاطر بازیگری از خانواده طرد شد!

    ناگفته های فخری خوروش از معلمی تا بازیگری فخری خوروش بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون کشورمان که آثار ارزشمندی از او در دنیای هنر وجود دارد پای گفتگوی ما نشست و از روزهای معلمی و تلاش برای بازیگر شدن گفت و از سختی هایی که برای رسیدن به دنیای هنر متحمل شد صحبت کرد . روایت خواندنی فخری خوروش از یک عمر بازیگری. او در