• پاسدار، قدردان و حامی هنرمندان پیشکسوت باشیم!

    پاسدار، قدردان و حامی هنرمندان پیشکسوت باشیم!

    به قلم: جبارآذین پایگاه خبری نمانامه: فتح الله طاهری از هنرمندان پیشکسوت، فعال و بدون حاشیه ای است که یک عمر به تاتر و هنرهای نمایشی خدمت کرده و کارنامه ای مقبول و شاگردانی فراوان دارد. اوهم مانند بسیاری ازتلاشگران عرصه های هنر ایران زمین به رغم سالهاهمت و تحمل انواع مشکلات، مسائل ونامهربانی کرسی