• ۸ عادت روزمره و رایج که سلامت شما را به خطر می اندازند

    ۸ عادت روزمره و رایج که سلامت شما را به خطر می اندازند

    یکی از دشوارترین کارها، ترک عادت است به همین دلیل نیز توصیه می شود که سبک زندگی برگزیده شود که عادات ناسالم کمتری در آن وجود داشته باشد. در این میان برخی از این عادات بدون آنکه خود از آنها آگاه باشیم، سلامتی مان را به مخاطره می اندازند. در واقع برخی از این عادات به