• شیخ نظام الدین بیلندی گنابادی

    شیخ نظام الدین بیلندی گنابادی

      شیخ نظام الدین بیلندی گنابادی ، پدر شیخ محمد تقی بهلول ، استاد درس مطول آیه الله العظمی حاج میرزا حسین فقیه سبزواری و از علمای معاصر با میرزا موسی فقیه سبزواری در سبزوار پایگاه خبری نمانامه: یکی از دانشمندان اخیر گناباد مرحوم شیخ نظام الدین بود وی فرزند مرحوم ملا شیخ زین العابدین