• روایتی از قحطی بزرگ مشهد در دوره جنگ جهانی اول؛   غلامرضا آذری خاکستر

    روایتی از قحطی بزرگ مشهد در دوره جنگ جهانی اول؛ غلامرضا آذری خاکستر

            پایگاه خبری نمانامه: در طول تاریخ، شهر مشهد بارها در معرض قحطی، کمبود نان و خشکسالی بوده است. به‌طوری که تداوم بعضی از این قحطی‌ها موجب از بین رفتن تعدادی از مردم و کاهش جمعیت شده است. در دوره قاجارشرایط نامناسب بهداشتی و کمبود امکانات پزشکی به تشدید بیماری‌ها منجر می‌شود.