• نمایش «مدیترانه» به نویسندگی و کارگردانی علی شمس

    نمایش «مدیترانه» به نویسندگی و کارگردانی علی شمس

        پایگاه خبری نمانامه: نمایش «مدیترانه» طی یک تور نمایشی در شهرهای اروپایی روی صحنه می‌رود. نمایش «مدیترانه» به نویسندگی و کارگردانی علی شمس از ٢۶ تا ٢٨ اکتبر در تئاتر” document” و پس از آن آن در تئاتر “Szív-Kamara Színház رم  روی صحنه می‌رود. مدیترانه نمایشی است درباره بحران مهاجرت و دریایی که