• اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۱

    اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۱

    به قلم : علی رشیدی معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی ایران اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۱، رشدی برابر ۵/۶ درصدی را تجربه کرد. از تاریخ اعلان این رقم توسط آقای رییس‌جمهور تقریباً در ده ماه قبل، عدّه‌ای ناآشنا به اصول علم اقتصاد با خوش‌خیالی این رقم را بازگو کرده‌اند و عجیب‌تر این‌که سازمان مدیریت و