• رفتار غیر حرفه ای رسانه ملی!

    رفتار غیر حرفه ای رسانه ملی!

    به قلم: علی اکبر جوانفکر پایگاه خبری نمانامه: قاعده منطقی و اصولی در انجام تبلیغات سازنده، آن است که برای جا انداختن یک امر درست و ضروری در جامعه، پیوسته از آن کار تمجید و تعریف شود و آثار مثبت و مفید آن تشریح و تبیین گردد. قریب دو سال است که اکثریت قریب به

  • شکایت مشاور رسانه ای دکتر احمدی نژاد از آمنه سادات ذبیح پور!

    شکایت مشاور رسانه ای دکتر احمدی نژاد از آمنه سادات ذبیح پور!

      پایگاه خبری نمانامه: علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه ای دکتر محمود احمدی نژاد با ارسال نامه ای خطاب به رئیس رسانه ملی ایران، با اشاره به سوء استفاده آمنه سادات ذبیح پور از شغل خبرنگاری و انتشار مطالب کذب و اتهامات ناروا علیه رئیس جمهور سابق، درخواست رسیدگی کردند. متن این نامه به شرح