• نقد و تحلیلی بر سنت گرائی!

    نقد و تحلیلی بر سنت گرائی!

    به قلم: دکتر علی اکبر افراسیاب پور □ یکی از دانشمندان برجسته‌ی ایرانی که در جهان اندیشه جایگاهی ممتاز دارد، دکتر سیدحسین نصر است. ایشان مطالعات عمیقی در زمینه‌های فلسفه و عرفان اسلامی، فرهنگ و هنر دینی و خرد و علوم ایرانی انجام داده و مایه‌ی افتخار ایرانیان است. متأسفانه کوتاه‌بینی‌های سیاسی و عدم درک

  • نقدی بر کتاب گمشده ای بر لب دریا

    نقدی بر کتاب گمشده ای بر لب دریا

    به قلم : دکتر علی اکبر افراسیاب پور دکتر تقی نامداریان، کتابی در مورد شعر حافظ نوشته و گامی بلند در حافظ‌شناسی برداشته که به تازگی زینت‌بخش قفسه‌های کتاب‌فروشی‌ها شده است: (گمشده‌ی لب دریا، دکتر تقی پورنامداریان، انتشارات سخن، تهران، چاپ نخست، ۱۳۸۲). دکتر پورنامداریان در این کتاب ابتدا به ظاهر و باطن شعر حافظ