• به یاد مهندس علیقلی بیانی دبیر کل حزب ایران

    به یاد مهندس علیقلی بیانی دبیر کل حزب ایران

    به فلم: پروفسور سیدحسن امین پایگاه خبری نمانامه: ۱۳ شهریور سالروز درگذشت مهندس علیقلی بیانی ( زاده ۱۵ بهمن ۱۲۹۱ تهران – درگذشته ۱۳ شهریور ۱۳۸۸ تهران) ، مهندس سدسازی و أب رسانی، اهل فلسفه و عرفان و آخرین دبیرکل حزب ایران پیش از من است. قایم مقام دبیر کل ( مرحوم مهندس نطام الدین