• نگاهی به فیلم «بی صدا حلزون»

    نگاهی به فیلم «بی صدا حلزون»

    یایگاه خبری نمانامه: عزیز الله حاجی مشهدی منتقد سینما، فیلم های روز دوم سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر را به ترتیب اولویت و اهمیت به ترتیب «شنای پروانه»، «بی صدا حلزون» و «تومان» رتبه بندی کرد.حاجی مشهدی گفت:« من برای نخستین بار در دومین روز از سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر حضور