• مرگ در ادبیات و عرفان اسلامی

    مرگ در ادبیات و عرفان اسلامی

    به قلم دکتر عباس کی منش عنصرالمعالی کیکاوس در قابوس‌نامه عقیده‌ی خود را در تبیین مرگ این‌گونه در قلم می‌آورد: گـر بـر سـر مـاه بـرنـهـی پایه‌ی تخت ور همچو سلیمان شوی از دولت و بخت چـون عـمر تو پخته گشت بربندی رخت کـان مـیـوه که پخته شد بیفتد ز درخت حضرت مولانا جلال‌الدین محمّد مولوی