• کتاب های تازه؛ عبداله عطایی

    کتاب های تازه؛ عبداله عطایی

    پایگاه خبری نمانامه: چرا ادبیات؟ کتابی است از ماریو بارگاس یوسا ترجمه عبداله کوثری که نشر لوح فکر منتشر کرده، کتاب حاوی چند مقاله و یک گفتگو با یوسا می‌باشد. در این کتاب یوسا با نثر خواندنی و موجز خود جامعه بدون ادبیات را به جامعه‌ای که محکوم به توحش معنوی است تشبیه می‌کند و عقیده دارد