• سرنوشت یاران دکتر مصدق؛ عنوان کتابی از هوشنگ مهدوی

    سرنوشت یاران دکتر مصدق؛ عنوان کتابی از هوشنگ مهدوی

    پایگاه خبری نمانامه: کتاب سرنوشت یاران دکتر مصدق عنوان کتابی از دیپلمات و متفکر ایرانی عبدالرضا هوشنگ مهدوی است. این کتاب به شرح کامل بیست تن از یاران نزدیک دکتر محمد مصدق می پردازد که هر کدام از آنها در طول تاریخ ایران  نام‌های ماندگاری هستند. گرچه توضیح و تفصیل درباره زندگی تمامی آنها در