• عبدالباقی خان چهاردولی

    عبدالباقی خان چهاردولی

    نویسنده: برومند شکری پایگاه خبری نمانامه: نخستین باری که کتاب گرد کرد نوشته استاد اردشیر کشاورز را مطالعه می کردم با سرداری آشنا شدم به اسم عبدالباقی خان چهاردولی، مردی از دیار کرمانشاه و منطقه سنقر و کلیایی که در قلعه شورجه پناه گرفت و  بر علیه حکومت دست نشانده انگلیس با چند تن رعیت که

  • رمان تاریخی تگرگ به روایت نگارنده آن

    رمان تاریخی تگرگ به روایت نگارنده آن

    دشمنان افرادی را تگرگ گونه می پرورانند. پس از آن که بهترین ها را از میان برداشتند و بی گناهان را نابود کردند آن گاه به هدف پلید خود رسیدند، همان دست پرورده ها را به حال خود رها می کنند تا خود به خود به سان گلوله های تگرگ که شکوفه های نو رس