• نمایش «مجلس مهتاب کشون» به کارگردانی سیامک دری

    نمایش «مجلس مهتاب کشون» به کارگردانی سیامک دری

    نمایش مجلس مهتاب کشون به نویسندگی طیبه مونسان و کارگردانی سیامک دری این شب‌ها و ساعت ۱۸ در عمارت روبرو اجرا می‌شود. در خلاصه داستان این نمایش آمده: فردا روزیه که قراره فرشید اعدام بشه، اما اون اعدام نمیشه. چون تا همین چند دقیقه پیش یه نفر و کشته بود اما حالا…. در این نمایش