• جزیره ای عجیب و غریب در هند

    جزیره ای عجیب و غریب در هند

    🔸 جزیره ای در اقیانوس هند وجود دارد که بومیانش طى هزاران سال، هیچ تماسی با بیرون نداشته و افرادی که به آن جزیره بروند را میکشند. دولت هند رفتن به محدوده جزیره را ممنوع کرده!