• (پروژه کارآفرینی) طرح توجیهی آرایش و پیرایش

    (پروژه کارآفرینی) طرح توجیهی آرایش و پیرایش

    پایگاه خبری نمانامه: نوع فعالیتی که ما در جامعه انجام می دهیم خدماتی و راضی نگهداشتن مردم است فعالیتی همراه با تنوع زیاد- بوجود آمدن مشکلات جسمی بعد از اتمام کار- نبود امکانات و تخصصی مورد نظر پایین بودن قیمت- خدماتی که همیشه در دسترس است با نازلترین قیمت. در مورد بازاریابی: ما باید سعی