• آیت الله فقیه سبزواری همگام با نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران

    آیت الله فقیه سبزواری همگام با نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران

    پایگاه خبری نمانامه: علاوه بر آیت الله سیدابوالقاسم کاشانی که در خط مقدم مبارزه برای ملی کردن صنعت نفت قرار داشت، در مساله ملی کردن نفت، مراجع و علمایی چون آیت الله محمدتقی خوانساری، آیت الله بهاءالدین محلاتی ،آیت الله سید حسن چهارسوقی،آیت الله حاج شیخ باقررسولی، آیت الله حاج شیخ محمدرضا کلباسی، آیت الله