• «روایت جنگ در دل جنگ» تألیف دکتر انیس دوویکتور

    «روایت جنگ در دل جنگ» تألیف دکتر انیس دوویکتور

    پایگاه خبری نمانامه: کتاب «روایت جنگ در دل جنگ» با نگاهی به مستندهای شهید سیدمرتضی آوینی در آستانه روز هنر انقلاب اسلامی و در «چهلمین سال آغاز دفاع مقدس» توسط انتشارات بنیاد سینمایی فارابی و نشر واحه منتشر شد. کتاب «روایت جنگ در دل جنگ» با نگاهی به مستندهای شهید سیدمرتضی آوینی، تألیف دکتر انیس