• ویسواوا شیمبورسکا | ترجمه شهرام شیدایی / چوکا چکاد

    ویسواوا شیمبورسکا | ترجمه شهرام شیدایی / چوکا چکاد

    پایگاه خبری نمانامه: در آغـاز جنگ جهـانی دوم، که اشغالگـران آلمانی، لهستان را مـورد حمـله ی وحشیانه ی خود قرار دادند، ویسواوا دختری شانزده ساله بود. او در روز دوم جولای ۱۹۲۳ در شهرک “کورینک” در استان “پُزنان” واقع در غرب لهستان به دنیا آمد و از سال ۱۹۳۱ در شهر “کراکف” سکنا گزید. ویسواوای نوجوان به