• شنای کوسه ها در برکه خشکیده فقر و جنوب شهر!

    شنای کوسه ها در برکه خشکیده فقر و جنوب شهر!

    به قلم: جبار آذین پایگاه خبری نمانامه: فقر و ثروت و تضادهای طبقاتی، از مهمترین، مستمرترین و جذاب ترین موضوع های سینمای ایران و جهان بوده و تاکنون هزاران فیلم واقعگرا، تخیلی، فانتزی و حماسی با دستمایه قراردادن فقر و ثروت و فقیر و ثروتمند و جدال یا مماشات آنها ساخته شده است. در ایران