شعر
شعر استاد محمدکریم جوهری برای پرفسور سید حسن امین 27 سپتامبر 2018

شعر استاد محمدکریم جوهری برای پرفسور سید حسن امین

1- سيد حسن امين ! از: محمد کریم جوهری سخن سرود درازی = (قصيده ای) ، را دوازده دوتايی وابسته = (دوازده بيت) ، به زبان پارسی پيش رو ، برای استاد ارزنده و برجسته ی ايران زمين : (پروفسور سيد حسن امين) ! **** ای سرافراز (سيد) برتر ! (حسن) دل (امين) نام آور […]

شعر زیبای نرگس شیراز؛ ابراهیم رضاخانی 24 سپتامبر 2018

شعر زیبای نرگس شیراز؛ ابراهیم رضاخانی

ز چه گویم سخنی راز دلم باز تویی ز نهانخانه ی دل دفتر هر راز تویی شب عید است و گل نرگس عالم به وفور همه دانند گل من نرگس شیراز تویی همه فکرم شده هر لحظه ز دیدار رخت نکنم فکر دگر آخر و آغاز تویی شده هر روز و شبم یاد رخ چون […]

تصنیفی از پانته آ مهدی نیا 21 سپتامبر 2018

تصنیفی از پانته آ مهدی نیا

با هم افتادیم از ماه یادت هست؟ ماه! تاول تبدار پر از چرک زمین چروکیده بر دل شب آویخته بر طاق زمین و ما چروکیده و چرک تبعید شدیم به زمینی که زمان میخواست ماه بشود با هم افتادیم از ماه یادت هست؟ تنها دریچه سیاهچال زمین من دروغ گفتم آن شب ماه برایم کم […]

20 جولای 2018

سرو دلجو ؛ ابراهیم رضاخانی

تا گل روی تو باشد گل دگر بویی ندارد بوستانی چون تو هرگز سرو دلجویی ندارد عقلش از سر میگریزد هرکه بیند چشم مستت چشم جادویت بنازم هیچ آهویی ندارد گر بگویم ماه گردون گفته ام راسخ نیاید آسمان با این جلالت ماه خوشرویی ندارد خانه در دل کرده ای خوش آمدی جای توباشد دل […]

سنگ طفلان | ابراهیم رضاخانی 01 جولای 2018

سنگ طفلان | ابراهیم رضاخانی

  این دل بشکسته را از رنج و حرمان فارغ است خانه ی ویرانه را از سیل و طوفان فارغ است در دل روشن نباشد آرزوهای عبث خانه ی پاک از زبان یاوه گویان فارغ است آدمی گر مور باشد حاکم خود می شود از محیط فخر دوران سلیمان فارغ است رنج عالم می خراشد […]