• شعر زیبای دل از ابراهیم رضاخانی

    شعر زیبای دل از ابراهیم رضاخانی

    [ دل ] سینه مالامال غم در این بیابان دل است خون دل گر میخورم از دست یاران دل است زنده کی گردد بهاران لاشه های ریشه ام گر نروید سبزه ای از شوره زاران دل است مهر عالم گیر ما اکنون بلای جان شده گر ستم بر ما رسد نیش عزیزان دل است سر