• محمد احسانی مدیر تأمین برنامه شبکه نمایش سیما شد

    محمد احسانی مدیر تأمین برنامه شبکه نمایش سیما شد

    پایگاه خبری نمانامه: طی حکمی از سوی مدیر شبکه های نسیم، نمایش و تماشا، امیر عباس اشرف به عنوان «مدیر تأمین برنامه شبکه نمایش سیما» منصوب شد. در حکم محمد احسانی برای مدیر تامین برنامه شبکه نمایش آمده است: انتخاب و چینش دقیق و هوشمندانه آثار جذاب و پرمخاطب داخلی و خارجی با تاکید بر