• سویه های پنهانِ شعر نیما؛ شاپور جورکش

    سویه های پنهانِ شعر نیما؛ شاپور جورکش

    پایگاه خبری نمانامه: آلبوم شعر استان کرمان چهره هایی را در یاد نشانده مانند: احمدرضا احمدی، شهین خسروی نژاد که دم دم به رود و مهتابی تازه تن و جان دیگر می‌کند در شعر، و مسعود احمدی، طاهره صفار زاده، مژده خدامی، مهدی صمدانی که دستی به نقد دارد و تاریخچه ی جنبان بوم است و زودا