• به بهانه زادروز «شان کانری» جیمزباند فراموش نشدنی سینما

    به بهانه زادروز «شان کانری» جیمزباند فراموش نشدنی سینما

      به قلم: ناصر سهرابی پایگاه خبری نمانامه: باند، جیمز باند، شاید هیچ بازیگری مانند شان کانری با آن لهجه غلیظ اسکاتلندی نتواند این جمله کوتاه معروف را تکرار کند. شان کانری با آن برق چشم‌ها و کلاه‌گیسی که بر سر می‌گذاشت در نقش مامور ۰۰۷ و یا همان سرویس مخفی ملکه انگلستان یکی از