• نقد شعری از شاملو از سه منظر نقد دلوز/ لکان/ بینامتنی؛ داریوش برادری

    نقد شعری از شاملو از سه منظر نقد دلوز/ لکان/ بینامتنی؛ داریوش برادری

    پایگاه خبری نمانامه: نقد دلوزی از شعر شاملو دلوز و گواتاری در کتاب معروف “کافکا”به‌نقد هنر از منظر نگاه و نگرش “آنتی ادیپ”خویش می‌پردازند. از منظر آن‌ها یک هنر خلاق و قوی درواقع یک ” ادبیات کوچک”است. این ادبیات کوچک سه خصلت عمده دارد: اول اینکه این ادبیات در زبان هم ازنظر محتوایی و هم