• شایعه‌ی شاعری شاه اسماعیل صفوی!

    شایعه‌ی شاعری شاه اسماعیل صفوی!

    شاه اسماعیل صفوی شاعر بود و به ترکی و فارسی شعر می‌گفت به قلم: نیکنام ایرانی □ در صفحه‌ی ۴۹ ماهنامه‌ی حافظ شماره‌ی ۲ (اردیبهشت ۱۳۸۳)، آقای فیروز منصوری، طی مقاله‌ای با عنوان «شایعه‌ی شاعری شاه اسماعیل صفوی» در مقام انتقاد نوشته بودند که شاه ‌اسماعیل صفوی شاعر نبوده و دیوانِ شعری هم نداشته است؛