• نقدی بر مجموعه شعر «مادر» نعمت مرادی

    نقدی بر مجموعه شعر «مادر» نعمت مرادی

    نعمت مرادی متولد ۱۳۶۰ازشهرستان هرسین ازتوابع استان کرمانشاه ومقیم تهران است او سه مجموعه شعربه نام های پدر ومادر و هرسین ویک مجموعه داستان به اسم باجی منتشرکرده است و دومجموعه شعربه نام دختران سپیدار ازنشر هشت و طعم عاشقانه ویک مجموعه داستان به اسم طعم گل های پریوش زیر چاپ دارد . ایشان بیش