• نقد و بررسی فیلم «عامه پسند»

    نقد و بررسی فیلم «عامه پسند»

    به قلم: شادی رستمی پایگاه خبری نمانامه: «عامه پسند» آخرین فیلم سهیل بیرقی بعد از «من» و «عرق سرد» است و به نوعی سومین بخش از تریلوژی زنانه او به حساب می آید. فیلمی که به مانند دو اثر قبلی اش دغدغه مندی و تسلط او بر مسایل اجتماعی را به خوبی به چشم می