• اثرات منفی شیفت کاری شبانه در دراز مدت

    اثرات منفی شیفت کاری شبانه در دراز مدت

    پایگاه خبری نمانامه: برای کسانی که شیفت کاری شبانه داشته و به اصطلاح شب کار هستند، نخوابیدن در ساعات شب به شدت در شرایط آن ها تغییر عمده ایجاد خواهد کرد. عادات خوابیدن این افراد مختل شده، زندگی اجتماعی شان به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و رفته رفته زمان برای آن ها معنی خود