• کابوس؛ نوشته: فرانتس بارتلت/ برگردان: سیپان آگرین

    کابوس؛ نوشته: فرانتس بارتلت/ برگردان: سیپان آگرین

    پایگاه خبری نمانامه: فرانتس بارتلت، نویسندۀ فرانسوی، در ۱۹۴۹ به دنیا آمده است. برای مدتی در کارخانه کار می‌کند و بعد در دهۀ هشتاد منحصراً به نوشتن می پردازد. اولین رمانش ” نامزدهای بهشت “در ۱۹۹۵ منتشر می‌شود. از دیگر رمان هایش به ویژه باید از ” چکمه های قرمز ” (۲۰۰۰)، برندۀ جایزۀ “طنز سیاه “؛ ”