• شست پای سینما، داخل چشم فرهنگ!

    شست پای سینما، داخل چشم فرهنگ!

    به قلم: جبارآذین پایگاه خبری نمانامه: ضرب المثل معروف «مراقب باش تاشست پات تو چشت نره» حکایت تلو تلو خوردن سینمای چشم و گوش بسته در زمین پر چاله و چوله فرهنگ کشوراست. یک خبرنگار محترم با اصرار می خواست درباره فرمایشات گهربار اخیر رییس اشتباهی سازمان اشتباهی موسوم به سینمایی از من مصاحبه بگیرد.

  • یاداداشتی درباب سینما/ نان شب

    یاداداشتی درباب سینما/ نان شب

    باید اعتراف کنم مردم حیرت انگیزی هستیم! من جواد ارشاد به عنوان یک فیلمساز دردمند که دراین هیاهوی بی سرانجام، بدون پول وپارتی به دنبال سوژه هایی میگردم تا از طریق بسط و دراماتیزه کردن آن بتوانم در فضای فرهنگی کشورم و زمانه ای که درآن زندگی می کنم نقشی ایفا کنم، لحظاتی شوق این