• از جریان اصلی تا سینمای آلترناتیو!

    از جریان اصلی تا سینمای آلترناتیو!

    به قلم: سیدآریا قریشی تعارض (ریسِت) (محمدرضا لطفی) «تعارض» از دیگر فیلم‌های بخش نگاه نو است که می‌تواند پیشنهادی برای سینمای ایران به شمار رود. لطفی که فیلم اولش («روایت ناپدید شدن مریم») هم اثری متفاوت با جریان اصلی سینمای ایران به شمار می‌رفت و البته فیلمی جمع‌وجور و نزدیک به الگوهای ژانر بود –