• نقد فیلم «پوست» به کارگردانی برادران ارک

    نقد فیلم «پوست» به کارگردانی برادران ارک

    میز رسانه برنامه سینمایی برنامه هفت احسان سالمی: در سال های اخیر بسیاری از فیلمسازان از حوزه محتوایی فیلمشان فاصله گرفته اند و پاسخگوی جنبه های محتوایی فیلم خود نیستند. همین موضوع سبب شده است که بسیاری از خبرنگاران ترجیح ندهند تا در چالش محتوایی با کارگردانان قرار گیرند و نتیجه این گونه پرسش ها