• پنل ویژه سینماگران پناهنده افغان در جشنواره ونیز

    پنل ویژه سینماگران پناهنده افغان در جشنواره ونیز

      پایگاه خبری نمانامه: جشنواره فیلم ونیز قرار است به نقطه کانونی برای بحث درباره بحران جاری در افغانستان و چگونگی تأثیر آن بر فیلمسازان و هنرمندان افغان به طور کلی با قدرت گرفتن طالبان تبدیل شود. جشنواره فیلم ونیز میزبان پنل مربوط به وضعیت پناهندگی فیلمسازان افغان تحت حاکمیت طالبان است. جشنواره فیلم ونیز