• فیلم سینمایی «کامیون» به کارگردانی کامبوزیا پرتوی

    فیلم سینمایی «کامیون» به کارگردانی کامبوزیا پرتوی

    فیلم سینمایی «کامیون» در بخش افتتاحیه جشنواره دهوک کردستان عراق به نمایش درمی آید. کامبوزیا پرتوی کارگردان فیلم سینمایی «کامیون» با تأیید این خبر به بانی فیلم گفت: جشنواره دهوک از نهم تا ۱۶ سپتامبر (۱۸ تا ۲۵ شهریور) در کردستان عراق برگزار می شود و فیلم سینمایی «کامیون» در اولین حضور جهانی خود قرار