• تغییر«رل نشین»، «مقاومت» را از سقوط نمی رهاند!

    تغییر«رل نشین»، «مقاومت» را از سقوط نمی رهاند!

    به قلم: جبار آذین پایگاه خبری نمانامه: خوراک این روزهای رسانه ها و محافل سینمایی، تغییر دبیر جشنواره فیلم مقاومت است. جشنواره ای که با اهدافی ارزشمند تاسیس شد و بنا بود یاور سینماگران و فیلمهایی که مورد اجحاف جشنپاره های دولتی، تزیینی و تشریفاتی به غلط منتسب به عنوان مبارک فجر قرار گرفته اند