• عصب واگ را تحریک کنید و سالم بمانید + روش

    عصب واگ را تحریک کنید و سالم بمانید + روش

    کنترل التهابات با مغز یا عصب واگ عصب واگ چیست و چه نقشی در بدن دارد؟عصب واگ طولانی ترین عصب مغزی است که از ساقه مغز تا اندام های داخلی شکم ادامه می یابد این عصب دهم جمجمه ای از ۱۲ عصب مغز است. با این تعاریف اهمیت آن را تا حدودی دریافتید در این بخش از نمناک با تشریح عملکرد عصب