• لیست کامل برندگان سیزدهمین جشن منتقدان

    لیست کامل برندگان سیزدهمین جشن منتقدان

    پایگاه خبری نمانامه: این اسم مزخرف سلبریتی را از روی ما بردارید ما خود خود مردمیم هیچ وقت با مردم کشورم به اندازه الان احساس نزدیکی و قرابت نکرده ام ، صحبت های حامد بهداد در جشن منتقدان بعد از دریافت جایزه . لیست کامل برندگان سیزدهمین جشن منتقدان به شرح زیر است . جایزه