• سید کریم قنبری بنیانگذار سبک شعر ساده

    سید کریم قنبری بنیانگذار سبک شعر ساده

     پایگاه خبری نمانامه: کریم قنبری استاد دانشگاه و کارشناس ادبیات فارسی و مبدع جلسات نقد و بررسی در سطح تهران بود که  نزدیک به ۴۰ سال  که در زمینه شعر و ادبیات  فعالیت داشت. وی دوران کودکی و تحصیلات خود را در قصر شیرین گذراند و از نوجوانی به سرودن شعر پرداخت. شعرهای او به صورت پراکنده