• کتاب البیان آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خوئی

    کتاب البیان آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خوئی

    پایگاه خبری نمانامه: در این تحقیق کتاب البیان آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خوئی به صورت تفصیلی معرفی می شود در ابتدا شرح حال و زندگی نامه ‌ وی از دوران کودکی تا پایان زندگی گرانبهایش جمع آوری شده و تحقیقات و تألیفات ایشان در حوزه علوم دینی و شاگردانی که در این عرصه مقدس