• «این مرد پایان ندارد» نوشته سیدعلی بنی‌لوحی

    «این مرد پایان ندارد» نوشته سیدعلی بنی‌لوحی

    پایگاه خبری نمانامه: کتاب «این مرد پایان ندارد» زندگی جهادی سرباز اسلام شهید قاسم سلیمانی، توسط انتشارات راه بهشت و به همت سیدعلی بنی‌لوحی گردآوری، تنظیم و نگارش شده و حق توزیع آن نیز با سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است. در این کتاب ۲۶۰ صفحه‌ای که به صورت متن و تصویر رنگی