• بررسی چگونگی رشد اقتصادی تئاتر در «سه‌شنبه‌های پژوهشی تئاتر»

    بررسی چگونگی رشد اقتصادی تئاتر در «سه‌شنبه‌های پژوهشی تئاتر»

    پایگاه خبری نمانامه: چگونگی رشد اقتصادی تئاتر بدون اتکا به حمایت‌های دولتی را می‌کنند حسین پاکدل، کیومرث مرادی و حمیدرضا ششجوانی در «سه‌شنبه‌های پژوهشی تئاتر»، چگونگی رشد اقتصادی تئاتر بدون اتکا به حمایت‌های دولتی را بررسی می‌کنند. موضوع هفتمین نشست از دور اول نشست‌های تخصصی دفتر پژوهش و انتشارات این اداره‌کل، «چگونگی رشد اقتصادی تئاتر