• واقعیت هایی جالبی از تاریخ که چهره دیگری دارند

    واقعیت هایی جالبی از تاریخ که چهره دیگری دارند

    پایگا خبری نمانامه: با اینکه اطلاعات زیادی در رابطه با تاریخ وجود دارد، اما برخی از مسایل همچنان در هاله ای از ابهام هستند و کنکاش در عمق تاریخ هم نمی تواند گره از راز آن ها بشکافد. اما در میان همین ابهامات، برخی دانستنی های جالب توجه به چشم می خورند که شاید کمتر

  • دوستی عجیب دو حیوان نامتناسب با هم

    دوستی عجیب دو حیوان نامتناسب با هم

    پایگاه خبری نمانامه: حتما شنیده اید که می گویند دوستی سن و سال نمی شناسد و ممکن است کسانی که در ظاهر هیچ ربطی به هم ندارند، به بهترین دوستان یکدیگر بدل گشته و موجبات تعجب همه را برانگیخته نمایند. همین اتفاق می تواند در جامعه حیوانات نیز رخ دهد. مثل دوستی عجیب یک بچه